ELEMENTS, Photography Representing the Universe and Celebrating Life
Międzynarodowe wystawy fotografii organizowane przez United Photo Press w Museu de Eletricidade, Madeira 2022 oraz w Casada Cultura de Setubal, Portugalia 2023.
Elements, (C) United Photo Press
Elements, (C) United Photo Press
Andenes de Moray, Peru
Andenes de Moray, Peru
DOM POLSKI W TRANSFORMACJI
Wystawa prezentowana w ramach 8. Festiwalu WARSZAWA W BUDOWIE „Wreszcie we własnym domu. Dom polski w transformacji”
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Muzeum Warszawy, 2016
Organizatorzy wystawy: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Muzeum Warszawy
Wreszcie we własnym domu 2016
Wreszcie we własnym domu 2016
Autoafirmacja - Wreszcie we własnym domu 2016
Autoafirmacja - Wreszcie we własnym domu 2016
Widoki z okien - Wreszcie we własnym domu 2016
Widoki z okien - Wreszcie we własnym domu 2016
REAKCJA NA MODERNIZM - architektura Adolfa Szyszko-Bohusza
2013-2014 r. Muzeum Narodowe w Krakowie
Organizatorzy wystawy: Fundacja Instytut Architektury, Muzeum Narodowe w Krakowie.
Wystawa podejmie trzy zasadnicze wątki: znaczenia modernizmu (istotnego, wobec aktualnej dyskusji dotyczącej oceny i ochrony dziedzictwa tej epoki), akademizmu i użycia kostiumu stylowego, konserwacji. Na wystawie pokazane zostaną: projekty architektoniczne, materiały archiwalne w formie wydruków wielkoformatowych i zdjęcia współczesne prezentowanych budynków oraz meble i elementy wyposażenia wnętrz lub dekoracji. Uzupełnieniem materiału ekspozycyjnego będą makiety najważniejszych realizacji oraz projektów, które nie zostały ostatecznie zrealizowane.
(opis z: instytutarchitektury.org)
REAKCJA NA MODERNIZM - architektura Adolfa Szyszko-Bohusza
REAKCJA NA MODERNIZM - architektura Adolfa Szyszko-Bohusza
REAKCJA NA MODERNIZM - architektura Adolfa Szyszko-Bohusza
REAKCJA NA MODERNIZM - architektura Adolfa Szyszko-Bohusza
Willa Na Cichym Kąciku, Kraków
Willa Na Cichym Kąciku, Kraków
Dom Towarzystwa Ubezpieczeniowego Feniks, Kraków
Dom Towarzystwa Ubezpieczeniowego Feniks, Kraków
Bank PKO, Kraków
Bank PKO, Kraków
Mauzoleum gen. Józefa Bema, Tarnów
Mauzoleum gen. Józefa Bema, Tarnów
Zamek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Wisła
Zamek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Wisła
Nowy Dom Zdrojowy, Żegiestów
Nowy Dom Zdrojowy, Żegiestów
Dziedziniec Domu pracowników PKO, Kraków
Dziedziniec Domu pracowników PKO, Kraków
Dom im. Józefa Piłsudskiego, Kraków
Dom im. Józefa Piłsudskiego, Kraków
Baldachim nad wejściem do krypty pod Wieżą Srebrnych Dzwonów na Wawelu, Kraków
Baldachim nad wejściem do krypty pod Wieżą Srebrnych Dzwonów na Wawelu, Kraków
Brama Herbowa Zamku Królewskiego na Wawelu, Kraków
Brama Herbowa Zamku Królewskiego na Wawelu, Kraków
Dom Związku Artystów Plastyków, Kraków
Dom Związku Artystów Plastyków, Kraków
Budynek poczty, Częstochowa
Budynek poczty, Częstochowa
ZA-MIESZKANIE 2012. Miasto ogrodów, miasto ogrodzeń, Muzeum Narodowe w Krakowie
Wystawa organizowana przez Instytut Architektury i Muzeum Narodowe w Krakowie
"ZA-MIESZKANIE 2012 to projekt badawczo-wystawienniczy poświęcony zmianom, jakie zaszły we współczesnej architekturze mieszkalnej (a także urbanistyce i planistyce), ich związkom z tożsamością mieszkańców i postępującymi zmianami w przestrzeni miasta oraz tworzącym się stopniowo rozwarstwieniem społecznym. Wystawie towarzyszy instalacja ogrodowa usytuowana na placu przed fasadą Gmachu Głównego Muzeum Narodowego.

1912 - Projekt „Za-mieszkanie 2012” nawiązuje do „Wystawy architektury i wnętrz w otoczeniu ogrodowem”, która odbyła się w Krakowie w 1912 roku w bezpośrednim sąsiedztwie nieistniejącego wtedy jeszcze Gmachu Głównego Muzeum Narodowego, na terenach przylegających do Błoń i Parku Jordana. W 1912 roku pokazano wykonane w skali 1:1 modele domów rodziny rzemieślniczej, robotniczej i rodziny rolnika oraz dworek podmiejski. Wśród założeń ideologicznych wystawy istotne było przekonanie o istnieniu jasno zdefiniowanego podziału klasowego i zawodowego społeczeństwa oraz o potrzebie dostosowania typu i wyglądu domu do statusu społecznego jego mieszkańca. Jednym z głównych celów ekspozycji było stworzenie i prezentacja typologii budynków mieszkalnych o charakterze modelowym – możliwych do wielokrotnego powielania. Odwołując się do idei miasta-ogrodu Ebenezera Howarda, skupiono się na domach indywidualnych.
2012 - W stulecie tamtego wydarzenia, które ukształtowało architektoniczny obraz drugiej Rzeczypospolitej (a pośrednio także Polski powojennej), wystawa stawia pytanie o stan obecny architektury mieszkalnej w Polsce w kontekście przemian zachodzących w miastach zwłaszcza po 1989 roku. Jako przedmiot refleksji wybrany został Kraków i jego okolice. Problemy społeczno-przestrzenne złączone zostały na potrzeby wystawy z typowymi dla tych procesów miejscami zamieszkania:
Kamienica w centrum miasta (także nowa plomba mieszkalna wbudowana w historyczną tkankę miasta) – jest elementem procesu gentryfikacji przestrzeni centrum.
Osiedle zamknięte – ilustruje rosnącą psychologiczną potrzebę izolacji i bezpieczeństwa, zjawisko „odgradzania się”.
Blokowisko – ogromny zasób mieszkaniowy i dziedzictwo epoki PRL, podlegające procesowi transformacji, m.in. termomodernizacji.
Mieszkanie socjalne, ilustrujące procesy wykluczenia, marginalizacji i biedy.
Dom z ogrodem na przedmieściu (zabudowa szeregowa) jako ilustracja zjawiska suburbanizacji, rozrostu przedmieść.
Luksusowa willa (rezydencja) na przedmieściu, często w znacznej odległości od centrum – rezultat marzeń o indywidualnym domu z ogródkiem i prestiżu."
(opis z: instytutarchitektury.org)
ZA-MIESZKANIE, Muzeum Narodowe, Kraków
ZA-MIESZKANIE, Muzeum Narodowe, Kraków
ZA-MIESZKANIE, Muzeum Narodowe, Kraków
ZA-MIESZKANIE, Muzeum Narodowe, Kraków
ZA-MIESZKANIE, Muzeum Narodowe, Kraków
ZA-MIESZKANIE, Muzeum Narodowe, Kraków
ZA-MIESZKANIE, Muzeum Narodowe, Kraków
ZA-MIESZKANIE, Muzeum Narodowe, Kraków
ZA-MIESZKANIE, Muzeum Narodowe, Kraków
ZA-MIESZKANIE, Muzeum Narodowe, Kraków
Widok z mieszkania w bloku
Widok z mieszkania w bloku
Widok z mieszkania na osiedlu grodzonym
Widok z mieszkania na osiedlu grodzonym
Widok z mieszkania w centrum miasta
Widok z mieszkania w centrum miasta
Widok z mieszkania socjalnego
Widok z mieszkania socjalnego
Widok z szeregówki na przedmieściach
Widok z szeregówki na przedmieściach
Widok z willi miejskiej
Widok z willi miejskiej
ARCHITEKTURA JAKO JĘZYK - Daniel Libeskind
Kabinet Architektury, Ostrava, Czechy
Muzeum architektury, Wrocław 2010
Wystawa poświęcona twórczości Daniela Libeskinda
Architecture is a Language. fot. B. Rokicka
Architecture is a Language. fot. B. Rokicka
Architecture is a Language. fot. B. Rokicka
Architecture is a Language. fot. B. Rokicka
powrót na górę strony